ServiceImage

Małżeństwo

Przez chrzest, który jest sakramentem wiary, mężczyzna i kobieta raz na zawsze zostają włączeni w przymierze Chrystusa z Kościołem, tak że ich małżeńska wspólnota zostaje wchłonięta przez miłość Chrystusa i obdarzona mocą Jego ofiary. Z tej nowej godności wynika, że ważne małżeństwo ochrzczonych zawsze jest sakramentem
Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Narzeczeni zgłaszając się do Księdza Proboszcza powinni ze sobą przynieść:

  • Dowody osobiste.
  • Metryki chrztu (niedawno wydane). Ważność metryki potrzebnej do ślubu wynosi sześć miesięcy, licząc od daty wystawienia do daty ślubu. Metrykę wybieramy osobiście w parafii, w której zostaliśmy ochrzczeni.
    Metrykę może odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba (np. rodzic), jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego (wzory można łatwo znaleźć w internecie) – ma ono zawierać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane).
    Jeżeli ktoś został ochrzczony w parafii, w której spisywany jest protokół przedślubny, nie przedkłada metryki chrztu.
  • Wdowiec i wdowa przedkładają świadectwo zgonu współmałżonka.
  • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy szkoły średniej.
  • Świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. „Kurs przedmałżeński”). Kurs ten jest wymagany do zawarcia Sakramentu Małżeństwa i trzeba wcześniej zatroszczyć się o jego ukończenie.

Katolicka Poradnia Rodzinna

Dekanalna Katolicka Poradnia Rodzinna działa przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu, ul. Ks. J. Białki 1 (w domu parafialnym).
W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa narzeczeni odbywają dwa spotkania w poradni.

Terminy spotkań przedślubnych:

Spotkania przedślubne odbywają się wyłącznie w pierwsze soboty miesiąca (wyjątkowo w drugą sobotę, gdy w pierwszą wypadnie święto kościelne):
Spotkanie 1. – godz. 9.00
Spotkanie 2. – godz. 12.00

Ustalanie dat spotkań:

Na pierwsze spotkanie zapraszamy na godz. 9.00.
Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji telefonicznej
W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy dzwonić na numer:
503 585 889 lub 694 407 342.

Termin drugiego spotkania jest uzgadniany na pierwszym spotkaniu.

Aby spokojnie odbyć wymagane spotkania narzeczeni mogą zgłosić się do poradni nawet pół roku przed datą ślubu - jeszcze przed pierwszą rozmową w kancelarii parafialnej (wtedy kartkę poświadczającą odbycie spotkań otrzymają w poradni). Zwłaszcza w przypadku pracy za granicą warto zaplanować wizyty znacznie wcześniej i nie odkładać ich na ostatni miesiąc.
Prosimy narzeczonych o złożenie ofiary w wysokości 50 złotych od pary.

Stały dyżur w poradni:

W trzecią środę każdego miesiąca w godz. 18:00-19:00 odbywa się dyżur doradcy rodzinnego. Zachęcamy do skorzystania wtedy z indywidualnych konsultacji i porad dla małżeństw – bez wcześniejszego umawiania się. W środy nie odbywają się spotkania przedślubne.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.