ServiceImage

Chrzest Święty

Chrzest jest bramą do życia i Królestwa Bożego, przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom aby mieli życie wieczne. Chrzest jest sakramentem, przez który ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła. Ochrzczeni w Imię Trójcy Świętej stajemy się własnością Boga i Jego ukochanymi dziećmi.

Celebracja sakramentu Chrztu świętego w naszej parafii:

 1. Sakrament chrztu św. w naszej parafii udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00. Dziecko do chrztu św. mają obowiązek zapisać tylko rodzice lub jeden z rodziców (nigdy zaś babcia, albo ktoś z rodziny).
 2. Jeśli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, jest możliwe zapisanie dziecka do chrztu w naszej parafii, ale tylko za pisemną zgodą swojego proboszcza.
 3. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:
  • przynieść akt urodzenia dziecka z USC;
  • podać datę ślubu kościelnego rodziców;
  • podać dane rodziców dziecka (imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania);
  • podać dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania).
 4. Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego, podpisują zobowiązanie, że wychowają dziecko w wierze katolickiej i że w najbliższym czasie wezmą ślub kościelny (jeśli nie mają przeszkód).
 5. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile nie żyją w związku niesakramentalnym), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, aby w czasie Eucharystii przyjąć Komunię św., dlatego przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów otrzymują kartki do spowiedzi, które powinni wręczyć kapłanowi przed spowiedzią.
 6. Rodzice chrzestni spoza naszej parafii winni przedłożyć wcześniej zaświadczenie od Proboszcza własnej parafii, zawierające informację, że są praktykującymi katolikami (np. nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych!).
 7. W dniu chrztu św. trzeba przybyć do kościoła ok. 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i udać się do zakrystii celem dopełnienia formalności (kartki od spowiedzi rodziców i chrzestnych, podpisy w Księdze Chrztów). Następnie należy zająć miejsce w pierwszej ławce i oczekiwać na rozpoczęcie Mszy Świętej.
 8. Przychodząc na Mszę św. chrzcielną należy mieć ze sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.
 9. Imię nadawane dziecku powinno być imieniem świętego lub błogosławionego, aby miało ono swojego patrona i orędownika u Boga.
 10. Chrzestny powinien spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania
  • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym)
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.